Skip to main content

Oplossingen

Het gezondheidsprobleem wordt ontrafeld en worden risicofactoren en individuele oorzaken van de klacht/blessure in kaart gebracht. De normale herstelprocessen worden besproken en er wordt geanalyseerd welke herstel-belemmerende factoren jou af houden van klacht-herstel en optimaal functioneren.